Каталог семинара 2014_2016

КОРАК ИСПРЕД СВИХ

Поштовани,

Академија Филиповић д.о.о. из Јагодине већ једанаест година активно учествује у едукацији запослених у образовању, у предшколским установама, основним и средњим школама Србије.

У сарадњи са стручним удружењем Отворена просветна иницијатива - ОПИ и члановима удружења који су своје семинаре акредитовали преко других установа или удружења, Академија Филиповић д.о.о. је за школску 2014/15 и 2015/16 годину припремили десет нових акредитованих програма. Претходних година семинари Академије Филиповић су реализовани у неколико стотина школа широм Србије а похађало их је више хиљада просветних радника. По свом садржају и начину реализације веома добро су прихваћени и оцењени високим оценама од стране самих учесника семинара.

 1. АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ

Академија Филиповић д.о.о. реализује семинаре тако што предавачи одлазе у школе које су наручиоци семинара, смањујући на тај начин трошкове путовања. Уколико интересовање постоји код свих школа на територији једне општине, семинари се реализују по знатно нижим ценама и роком отплате до 12 месеци. Уколико се школе одлуче за два или више семинара из нашег каталога у току једне школске године, тиме добијају и друге погодности.

Овакав модел је примењиван у неколико општина и градова и показао се прихватљивим и економски исплативим.

Као пример добре сарадње наводимо општине и градове : Јагодина, Деспотовац, Петровац на Млави, Палилула, Раковица, Димитровград, Пирот, Трговиште, Сурдулица, Босилеград, Бујановац, Тутин, Косовска Митровица, Зубин Поток, Грачаница, Прешево, Србобран, Алибунар, Сомбор, Нови Бечеј и др

www.akademijafilipovic.com

 1. ИЗРАДА ШКОЛСКИХ САЈТОВА

Сагледавајући потребе школа Академија Филиповић д.о.о. је, у складу са најновијим техничким могућностима, покренула пројекат „Све школе Србије на једном месту“. Овим пројектом је омогућено школама са територије Републике Србије да се на професионалан, лак и једноставан начин представе јавности својом интернет презентацијом (www.насаскола.рс ).

У најкраћем - то би значило да су школе добиле професионално израђен сајт за мало новца, где су и трошкови одржавања сајта сведени на прихватљив минимум.

Академија Филиповић д.о.о. је себи постављен задатак успешно решила тако да је школама омогућила да добију сајт израђен најсавременијим професионалним веб алатима, сајт који могу да ажурирају чланови колектива без обзира на степен информатичке писмености а да при томе сајт не губи на свом квалитету. Посебан акценат стављен је на функционалност, безбедност и брзину рада система.

За кратко време је преко 180 школа приступило горе наведеном пројекту. Број корисника се из дана у дан повећава а похвале за употребљивост стижу са свих страна.

www.nasaskola.rs

 1. ЕЛЕКТРОНСКИ ШКОЛСКИ ДНЕВНИК

Увиђајући потребе и пратећи корак савременог пословања и деловања школа, Академија Филиповић д.о.о. израдила је најбољи програм у региону, веб апликацију „Електронски школски дневник“ (www.eskolskidnevnik.rs) који је нашао место у многим школама Србије.

Стоји да су предности које доноси Електронски школски дневник велике, као и то да постоји реална потреба за увођењем истог у свим школама. Анкете које смо водили говоре да је велики број и наставника и ђачких родитеља препознало потребу за увођењем електронског школског дневника и да подржавају процес имплементације Електронског школског дневника у школама.

Обавеза је да идемо у корак са модерним пословањем и савременим поступцима размене података. Улагање у нова знања и вештине је неопходно и директна је инвестиција у будућност која ће се многоструко вратити.

www.eskolskidnevnik.rs

 1. ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА

Сагледавајући потребе школа и ученика Академија Филиповић д.о.о. се одлучила за израду програма чија је намена вишеструко добра за све оне који га користе. Пратећи корак савременог пословања и деловања, Академија Филиповић д.о.о. израдила је, засигурно најбољи програм у региону, веб апликацију „Е-библотека“, која школама нуди и могућност међусобног повезивања библиотечког садржаја са таквим садржајем других школа а ученицима лакши приступ жељеним књигама потребним за наставу. Истовремено се библиотекарима омогућава једноставан приступ статистичким подацима и свим извештајима који су обавезни по моделу законодавца.

Показатељ квалитета пројекта је освајање престижног признања из области „ПРОИЗВОДЊА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ ДИСКОБОЛОС 2013 од стране ЈИСА.

Е- библотека је на почетку другог полугодишта школске 2013/2014 године нашла примену у преко 50 школа широм Србије и њихов број се из дана у дан увећава.

www.ебиблиотека.рс

 1. ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА

Пратећи трендове, обавезе и потребе наставника, програмери Академије Филиповић д.о.о. припремају „Електронски портфолио наставника“.

Синтезом добрих програмских решења Фацебоок и ЛинкедИн-а произаћи ће до септембра 2014. године веб апликација Електронски портфолио наставника. Трудимо се да и ту будемо најбољи.

 1. ПЕДАГОШКЕ СВЕСКЕ

Сагледавајући потребе наставника разредне и предметне наставе експертски тим Академије Филиповић д.о.о. припремио је штампана издања која у многоме олакшавају праћење рада и успеха ученика :

 1. ПЕДАГОШКА СВЕСКА

За формативно оцењивање и праћење постигнућа и напредовања ученика у разредној настави основне школе

 1. ПЕДАГОШКА СВЕСКА

За сумативно и формативно оцењивање и праћење постигнућа и напредовања ученика у предметној настави основне школе

 1. 7. ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ

Академија Филиповић д.о.о. увози и дистрибуира школама најсавременије преносне интеракивне табле. Табле су, како по квалитету тако и по цени, најбоље на нашем тржишту.

http://www.fbsoft.rs/kategorija.php?cid=79&strana=0

 1. 8. Програм за прављење распореда часова за основне и средње школе

Програм РАСПОРЕД омогућава брз и једноставан унос предмета, разреда, учионица, учитеља и обавеза. Такође, омогућава све специјалне начине расподеле часова дневно. Могуће је спојити више група разних разреда на један час, као и доделити час за више учитеља

Ако сте препознали ове наше наводе као тачне онда се добро разумемо и имамо добар предуслов за будућу добру пословну сарадњу.

Назив програма:

677 Место језика у процесу комуникације

Рб

Компетенција:

Област

Трајање дана: 1

677

К2

српски језик и књижевност

бодова: 8
Приоритет: 1

Институција

" ОТВОРЕНА ПРОСВЕТНА ИНИЦИЈАТИВА ", Кнеза Лазара Л2 15/16, Јагодина

Особа за контакт

Братислав Филиповић, 035.24.39.74; 060.682.49.99; 063.824.99.99

[email protected] [email protected]

Аутори

Александра Марјановић, професор српског језика и књижевности у

Гимназији „Свети Кирило и Методије" Димитровград

Реализатори

Александра Марјановић, професор српског језика и књижевности у

Гимназији „Свети Кирило и Методије" Димитровград; Ратко Ставров, професор српског

језика и књижевности у Гимназији „Свети Кирило и Методије" Димитровград

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник

предметне наставе – гимназија,наставник општеобразовних предмета – средња стручна

школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за

образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих,

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске,

ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке,

балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у

предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни

сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки,

андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника

30

Трајање

један дан (8 бодова)

Који су општи циљеви програма?

Указивање на важност комуникације. Које околности одређују да ли је језик ''правилан'' или не. Усавршавање говорних способности ученика и професора. Решавање проблема вербалне комуникације.

Који су специфични циљеви програма?

Два циља су дефинисана програмом, један је циљ стварање боље радне атмосфере а други решавање многих језичких недоумица. Проширивање знања о могућностима комуникације. Говорне језичке могућности су веома велике а квалитет комуникације зависи од сваког појединца да се објективно суочи са својим говорним способностима. Правилан језик је добро употребљен језик и употреба термина као комуникациона ситуација

Планиране теме

 • Предрасуде о комуникацији
 • Место језика у процесу комуникације
 • Правилан језик је добро употребљен језик и употреба термина као комуникациона ситуација
 • Комуникација као процес који се стално мења
 • Прилагођавање личног приступа комуникацијским захтевима
 • Друштвени контекст као део процеса комуникације

Који су очекивани ефекти обуке?

Унапређивање говорних способности у вербалној комуникацији са освртом на

адекватно коришћење стручних термина, стилских фигура и архаичних израза.

Који су очекивани ефекти примене програма у пракси?

Очекује се да ће примена знања и компетенција наставника стечена реализацијом програма, кроз ефикаснију примену различитих метода и поступака оцењивања, омогућити да се код ученика развију нова и продубе постојећа сазнајна интересовања, што последично треба да омогући виши ниво и квалитет мотивације, а самим тим и боља постигнућа ученика у различитим областима наставе

797 Тимски рад и планирање = успешна школа

рб

Компетенција

Област

Трајање дана: 2,

797

К6

Управљање, руковођење и норматива

бодова: 16

Приоритет: 1

Институција

" ОТВОРЕНА ПРОСВЕТНА ИНИЦИЈАТИВА ", Кнеза Лазара Л2 15/16, Јагодина

Особа за контакт

Братислав Филиповић, 035.24.39.74; 060.682.49.99; 063.824.99.99

[email protected] [email protected]

Аутори

Нина Беретић, професор разредне наставе, директор основне школе ОШ „ 2. октобар“,

Сомбор; Љубинка Мирић, професор педагогије ОШ „ 2. октобар“, Сомбор

Реализатори

Нина Беретић, професор разредне наставе, директор основне школе ОШ „2 октобар“,

Сомбор; Љубинка Мирић, професор педагогије ОШ „ 2. октобар“, Сомбор

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник

предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника

30

Трајање

два дана (16 бодова)

Који су општи циљеви програма?

Оспособљавање запослених у основној школи за квалитетно планирање свих аспеката рада као предуслова успешности школе.

Оспособљавање запослених за практичну и зналачку примену законских и подзаконских одредаба

Који су специфични циљеви програма?

Оспособљавање запослених у основној школи за квалитетно планирање свих аспеката рада као предуслова успешности школе.

Оспособљавање запослених за практичну и зналачку примену законских и подзаконских одредаба, те примера добре праксе у припреми наставног процеса, контроли и евалуацији наставног процеса.

Оспособљавање запослених за тимски рад у планирању свих аспеката рада.

Освешћивање запослених о неопходности сталног стручног усавршавања на свим нивоима и неопходности тимског рада у домену стручног усавршавања.

Развијање културе дијалога, толеранције и самоевалуације у свим доменима рада у основној школи.

Планиране теме

 • Утврђивање слабих тачака иницијалног теста - групно
 • Избор области рада школе за унапређење и утврђивање слабих тачака
 • Тимско планирање одабране области рада конкретне школе
 • Истицање позитивних и негативних елемената у тимском раду из области радног процеса, тимског рада, културе дијалога, толеранције и самоевалуације уз детаљан осврт на законске основе рада у основној школи.
 • Тимска израда акционог плана за ефикасно отклањање утврђених недостатака.
 • Евалуација програма стручног усавршавања на крају наставне или школске године у односу на резултате школе у самовредновању рада по донетом акционом плану.

Који су очекивани ефекти обуке?

Овладавање знањима из области закона и подзаконских аката, примена стечених знања у тимском планирању рада, развој креативности, културе дијалога, толеранције и тимског рада запослених као предуслова успешности школе.

Који су очекивани ефекти примене програма у пракси?

Квалитетно образовање и васпитање ученика, а индиректно и породица у циљу креирања квалитетног друштва.Интензивирање спремности школа да одговоре на нове потребе друштва и нове тенденције развоја образовног система. Одговорно стварање свести о потреби интердисциплинарног приступа свим областима планирања рада у основној школи. Успостављање сарадничке атмосфере, тимског рада у самој школи али и њено деловање на окружење

241 Мултимедијални садржаји у функцији образовања

рб

Компетенција

Област

Трајање дана: 3

241

К4

информатика

бодова: 24
Приоритет: 1

Институција

" ОТВОРЕНА ПРОСВЕТНА ИНИЦИЈАТИВА ", Кнеза Лазара Л2 15/16, Јагодина

Особа за контакт

Братислав Филиповић, 035.24.39.74; 060.682.49.99; 063.824.99.99

академијафилиповиц@гмаил.цом описрбије@гмаил.цом

Аутори

мр Бранко Т. Новаковић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Александар

Јевтић, пројектант у Метал Нова д.о.о. Ћуприја

Реализатори

мр Бранко Т. Новаковић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Александар

Јевтић, пројектант у Метал Нова д.о.о. Ћуприја; Предраг Лазаревић,

Перспекта д.о.о. Београд, руководилац продаје софтвера

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник

предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна

школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за

образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих,

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске,

ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке,

балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској

установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у

предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки

асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника

30

Трајање

три дана (24 бода)

Који су општи циљеви програма?

Увођење информатичких технологија у образовање у редован васпитно-образовни

систем са јаким освртом на практичну примену и ефикасност у раду

Који су специфични циљеви програма?

Подстицање наставника на увођење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информатичке технологије у ОП.Оспособљавање наставника и ученика у раду са софтверским апликацијама. Савремена образовна технологија, уз коришћење мултимедијалних система, ствара предуслове за ангажовање свих чула у процесу стицања нових знања, развија креативност ученика и обезбеђује већу активност ученика у настави и учењу. Зато су информатика и информациона технологија значајни садржаји наставе на свим степенима школовања. Промене у области науке и технологије, изискују модернизацију образовно-васпитног система.

Планиране теме:

- Методика примене мултимедија у настави,

- Бесплатни програми за бољу организацију наставе

- Интернет

- Мултипоинтсервер - дигитална школа

- Школски сајт

- Електронски дневник, примена, за и против

- Електронска библиотека

- Интерактивне табле у настави

- Где и како да нађем мултимедијалне образовне садржаје?

- Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја.

- У мом програму филмови не раде! Конверзија видео-формата.

- Како да пошаљем фотографије, компресија?

- Самостална израда интерактивног часа

- Функционалност, безбедност сајта, администрација сајта, додавање садржаја, текст, фотографије , видео записа у реалном времену, дизајн (теме-интерфејс), банери, вести, подела на блокове

- Основне карактеристике е дневника, унос података, статистика, безбедност, штампање сведочанстава

- Електронска библиотека, предност и функционалност, претрага, наслови, задужење и раздужење књига

- Врсте и утицај интерактивних табли на процес наставе, презентација могућности и карактеристика различитих модела интерактивне табле (Wиимоте Wхитебоард, Мимио,…). Софтвери за електронске табле. Прилагођавање презентационих софтвера као и коришћење ИWБ Софтwаре, Цаптуре Софтwаре, Дигитал Флип Цхарт софтwаре и осталих софтвере за употребу у настави са електронском таблом.

- Проналажење, преузимање и коришћење интерактивних материјала за употребу са интерактивном таблом (анимације, симулације, ...), презентације и сл. садржаји

Који су очекивани ефекти обуке?

Подизање свести о значају примене информационих технологија, нарочито специјализованих софтвера одређене намене у функцији евиденције. Подизање квалитета образовања унапређивањем ефикасности рада наставника, и могућност брже информисаности у циљу повећања квалитета учења. Овладавање знањима и вештинама у области информационих технологија и њихова примена. Модели планирања ефикасне сарадње са породицом, укључивањам родитеља, ради успешног остваривања постављених образовно-васпитних циљева

Који су очекивани ефекти примене програма у пракси?

Стицање практичних знања на реалним примерима. Бржа и адекватнија комуникација са ученицима, родитељима, локалном самоуправом, грађанима, просветним инспектором, Минстарством просвете, науке и технолошког развоја. Програм семинара је у директној вези са стандардима квалитета рада установе који су део система за осигурање квалитета рада установе као и механизам за боље споразумевање главних циљних група у образовно-васпитном процесу

234 Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система

рб

Компетенција

Област

Трајање дана: 2

234

К2

информатика

бодова: 16
Приоритет: 1

Институција

"ОТВОРЕНА ПРОСВЕТНА ИНИЦИЈАТИВА", Кнеза Лазара Л2 15/16, Јагодина

Особа за контакт

Братислав Филиповић, 035.24.39.74; 060.682.49.99; 063.824.99.99

академијафилиповиц@гмаил.цом описрбије@гмаил.цом

Аутори

Братислав Филиповић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини;

Бранко Т. Новаковић, инструктор Академије Филиповић д.о.о. у Јагодини; Александар

Јевтић, пројектант у Метал Нова д.о.о. Ћуприја

Реализатори

Братислав Филиповић, Бранко Т. Новаковић, Александар Јевтић

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник

предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна

школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за

образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих,

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске,

ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке,

балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у

предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни

сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки,

андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника

30

Трајање

два дана (16 бодова)

Који су општи циљеви програма?

Усвајање знања, умећа и вештина од стране наставника ради инвентивности и унапређења наставног процеса у складу са савременим тенденцијама у развоју образовне технологије

Који су специфични циљеви програма?

Проширивање знања наставника ради руковања мултимедијалним уређајима и подешавањем система.

Планиране теме:

Увод у архитектуру рачунара, упознавање са компонентама ПЦ рачунара. Повезивање УСБ уређаја, миша и тастатуре као и подешавање дривер-а. Друштвене мреже, Интернет конекције, антивирус.

Креирање и подешавање интернет, мрежне картице и модема, ИП адресе, нетwорк плацес у wиндоwс-у, подешавања wирелесс-а.

Интернет претраживачи, Гоогле цхроме, Фирефоx, подешавања претраживача, сигурност, затварање приступа одређеним Интернет страницама, заштита деце од превара, куповине и продаје преко Интернета.

Креирање бесплатних е-маил налога, оутлоок еxпресс-а, yахоо и гмаил е-маил налози и њихова подешавања, синхронизовање мобилих телефона преко оутлоок-а, пребацивање података о контактима и порукама са мобилног телефона.

Фацебоок – креирање налога, позивање, убацивање слика, видеа, формирање група пријављивање и одјављивање, брисање пријатеља, слање порука, Фацебоок на мобилном телефону.

Скyпе – Доwнлоад, инсталација, подешавања везе и разговора, wеб камере, историје разговора, додавање, брисање и блокирање пријатеља, промена статуса, плаћање преко Интернета, инталација разговора и позива према мобилним и фиксним телефонима. Интерактивне табле, МПС2011, програми

Који су очекивани ефекти обуке?

Применом успешног руковања мултимедијалним уређајима и подешавањем рачунарског система од стране наставника омогућује се усавршавање наставног процеса, повећање квалитета наставниковог рада а све то проузрокује унапређење постигнућа ученикових резултата.

Који су очекивани ефекти примене програма у пракси?

Пораст броја корисника рачунара, као и пораст могућности за прикључивање приступа интернету са великом брзином протока података.

Континуирано упознавање наставника са руковањем најнових савремених мултимедијалних уређаја као и ефикасним подешавањима рачунарског система доприноси ефекту побољшања ученикових резултата

418 Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави

рб

Компетенција

Област

Трајање дана: 2

418

К2

општа питања наставе

бодова: 8
Приоритет: 1

Институција

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 15/16, Јагодина

Особа за контакт

Братислав Филиповић, 035.24.39.74; 060.682.49.99; 063.824.99.99

академијафилиповиц@гмаил.цом описрбије@гмаил.цом

Аутори

проф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду,

Одељење за педагогију и андрагогију

Реализатори

проф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду,

Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Саша Дубљанин, доцент на Филозофском

факултету у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник

предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна

школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за

образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих,

наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске,

ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке,

балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у

школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник),

директор/помоћник директора

Број учесника

30

Трајање

један дан (8 бодова)

Који су општи циљеви програма?

Развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области вредновања постигнућа ученика у настави, као основе за стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.

Који су специфични циљеви програма?

Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа у процесу вредновања постигнућа ученика,

- Стицање знања и компетенција ефикасног оцењивања у складу са предвиђеним критеријумима оцењивања,

- Стицање знања о карактеристикама поступака тестирања у настави као средства ефикасног оцењивања, као и стицање компетенција примене тестова знања у процесу оцењивања,

- Стицање неопходних компетенција за организовање портфолиа ученика као средства ефикасног оцењивања

Планиране теме

1) Основе процеса вредновања рада ученика у школи,

(2) Критеријуми оцењивања ученика,

(3) Тестови знања и вештина као средство вредновања постигнућа ученика,

(4) Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања.

1) Улога и значај оцењивања; Принципи оцењивања и њихова заступљеност у пракси; Улога циљева, задатака и исхода образовања као основе ефикасног оцењивања; Сумативно и формативно оцењивање (модели формативног оцењивања, афирмисање становишта о предностима формативног над традиционалним моделом оцењивања); Улога стандарда постигнућа у процесу оцењивања; Мотивациона улога оцењивања у настави (вредновање активности на основу склоности, интересовања и радозналости ученика и њихова улога у креирању модела мотивације). Радионице: Модели повратне информација о оцени – анализа и значај; Недоумице и изазови у процесу оцењивања.

(2) Који се сегменти постигнућа ученика вреднују (оцењивање знања, вештина и ангажовања); Знање као кључни елемент постигнућа ученика; Вредновање напретка оствареног у овладавању различитим вештинама (специфичности оцењивања у предметима вештина: физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура и други); Активност (ангажовање) ученика и њено вредновање; Улога иницијалног оцењивања (процењивања) нивоа и квалитета постигнућа ученика; Оцењивање у диференцираној настави. Радионице: Које све активности ученика се могу вредновати? Како реализовати иницијално процењивање?

(3) Природа теста знања и његова улога у процесу оцењивања (могућности вредновања постигнућа ученика коришћењем теста знања); Облици и садржај задатака у тесту знања; Стандардизовани и нестандардизовани тестови знања; Мерне карактеристике теста знања (објективност, поузданост, валидност); Тешкоће у састављању теста знања; Специфичности тестирања овладаности вештинама. Радионице: Конструкција задатака за тест знања; Тест знања са задацима на 3 нивоа тежине.

(4) Шта све чини ученички портфолио (информације о ученику, резултати вредновања постигнућа, облици и садржаји продуката активности ученика)? Портфолио ученика као средство оцењивања (шта је све предмет вредновања?); Модели организовања продуката активности ученика у портфолиу; Електронски портфолио ученика (улога у процесу оцењивања, облици и садржаји);. Радионице: Организација портфолиа ученика; Примери портфолиа ученика из школске праксе.

Који су очекивани ефекти обуке?

На теоријском плану – проширивање професионалних знања о кључним својствима вредновања постигнућа ученика у настави, чиме се омогућава и допринос ефикаснијем учењу и сазнавању, а на практичном плану – допринос практичном раду учитеља/наставника са ученицима, у смислу развијања компетенција примене

стечених знања и вештина у процесу оцењивања, у циљу остварења стимулативне климе за учење и сазнавање у настави, што би представљало допринос унапређивању постигнућа ученика

Који су очекивани ефекти примене програма у пракси?

Очекује се да ће примена знања и компетенција наставника стечена реализацијом програма, кроз ефикаснију примену различитих метода и поступака оцењивања, омогућити да се код ученика развију нова и продубе постојећа сазнајна интересовања, што последично треба да омогући виши ниво и квалитет мотивације, а самим тим и боља постигнућа ученика у различитим областима наставе.

794 Енергетска ефикасност

рб

Компетенција:

Област

Трајање дана: 1
бодова: 8

794

К5

управљање, руковођење и норматива

Приоритет: 4

Институција

" ОТВОРЕНА ПРОСВЕТНА ИНИЦИЈАТИВА ", Кнеза Лазара Л2 15/16, Јагодина

Особа за контакт

Братислав Филиповић, 035.24.39.74; 060.682.49.99; 063.824.99.99

академијафилиповиц@гмаил.цом описрбије@гмаил.цом

Аутори

Владимир Секулић, главни инжењер производње енергетских флуида

у „Дијамант“ а. д. Зрењанин; мр Тања Секулић,

предавач струковних студија Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину,

помоћник директора за наставу

Реализатори

Владимир Секулић, главни инжењер производње енергетских флуида у „Дијамант“ а. д.

Зрењанин;мр Тања Секулић, предавач струковних студија Високе техничке школе

струковних студија у Зрењанину, помоћник директора за наставу

Циљна група

наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи,

сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник),

директор/помоћник директора

Број учесника

30

Трајање

један дан (8 бодова)

Који су општи циљеви програма?

Оспособљавање чланова управе образовних институција, наставника и професора стручних предмета за процену енергетске ефикасности установе и спровођење пројеката за побољшање исте.

Који су специфични циљеви програма?

Планирање, организовање и контрола рада установе са становишта побољшања енергетских ресурса и њиховог коришћења.

Праћење и унапређивање рада запослених у смислу подизања њихове свести о правилном и рационалном коришћењу енергије.

Финансијско и административно управљање радом установе везано за рационализовање средстава која се користе у сврху енергије.

Управљање и приступ пројектима за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије.

Планиране теме

Семинар ће бити подељен у четири блока.

1. Блок: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије. Пленарно, у трајању од 90 минута.

2. Блок: Примена принципа енергетске ефикасности. Пленарно, у трајању од 90 минута.

3. Блок: Сагледавање могућности за унапређење енергетске ефикасности образовне установе и избор обновљивог извора енергије. Интерактивно, у трајању од 90 минута.

4. Блок: Елементи пројектовања енергетских система и израда финансијског плана. Интерактивно, у трајању од 90 минута.

Обрада садржаја:

•Рад са термалном камером

•Енергетски пасош

•Пример енергетске ефикасности образовних институција

•Поређење перформанси различитих обновљивих извора енергије

•Избор оптималног модела и извора финансирања за енергетску ефикасност

•Израда финансијског плана

Који су очекивани ефекти примене програма у пракси?

Програм је највише повећен увођењу иновација и образовању директора и наставника за сагледавање енергетске ситуације у установи, рационалније коришћење енергије и унапређење знања везаних за управљање енергијом.

454 Технике развијања појмова у настави

рб

Компетенција:

Област

Трајање дана: 2
бодова: 16

454

К2

општа питања наставе

Приоритет: 2

Институција

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина

Особа за контакт

Братислав Филиповић, 035.24.39.74; 060.682.49.99; 063.824.99.99

академијафилиповиц@гмаил.цом описрбије@гмаил.цом

Аутори

Весна М. Петровић, координатор програма, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Ненад Стевановић, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Реализатори

Весна М. Петровић, координатор програма, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; Ненад Стевановић, асистент на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника

25

Трајање

два дана (16 бодова)

1. Општи циљ програма

јесте развијање професионалних компетенција учитеља и предметних наставника у области познавања и примене наставних техника које омогућавају и подстичу развој појмовног знања и појмовног мишљења код ученика.

2. Посебни циљеви програма су:
- да код наставника оствари увид и разумевање значаја наставе/учења за интелектуални и општи когнитивни развој ученика;

- да наставници стекну релевантна и функционална знања о природи појмовног учења/ мишљења ученика у основној школи,

- да их обучи основним наставним техникама и практичним начинима остваривања процеса развијања појмова у настави (појмовно мапирање градива, таблице семантичких црта, проблемска питања и задаци, когнитивни конфликт, социо-когнитивни конфликт).

3. Наставници ће бити оспособљени:

да успостављају смислене, појмовне везе унутар дисциплине и између предметних области.

да користе појмовне везе у предметним садржајима кроз вербално-рецептивну наставу, дискусију,постављање питања, и примену техника проблемске наставе.

да активирају дечија предпојмовна знања, да их доведу у когнитивни конфликт са научним, појмовним знањима.

да критички анализирају и користе уџбенике.

да анализирају образовне стандарде, и користе их као водиче за наставу.

4. Који су очекивани ефекти примене програма у пракси?

У односу на предвиђене компетенције наставника, очекујемо да се оне,
кроз свакодневну наставу у учионици, одразе на боље разумевање
учених садржаја код ученика, као и на развој унутрашње мотивације за школско учење.

www.есколскидневник.рс www.ебиблиотека.рс www.академијафилиповиц.цом www.фбсофт,рс www.насаскола.рс академијафилиповиц@гмаил.цом

170 Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

рб

Компетенција:

Област

Трајање дана: 2
бодова: 16

170

К3

здравствено васпитање

Приоритет: 3

Институција

Основна школа "Бранислав Нушић", Заплањска 45, Београд

Особа за контакт

Братислав Филиповић, 035.24.39.74; 060.682.49.99; 063.824.99.99

академијафилиповиц@гмаил.цом описрбије@гмаил.цом

Аутори

Маријана Стефановић, дипломирани психолог и психотерапеут

Боринка Стојиловић, наставник разредне наставе, координатор превентивних програма за младе

Реализатори

Маријана Стефановић, дипломирани психолог, псхотерапеут, ОШ „Бранислав Нушић“; Боринка Стојиловић, професор разредне наставе, координатор Програма примарне превенције болести зависности у ОШ „Бранислав Нушић“

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника

15 - 30

Трајање

два дана (16 бодова)

 1. Општи циљ програма:

Наставници се обучавају да препознају опасности одрастања и примене разноврсне технике превенције, кроз игру и едукативне радионице

2. Специфични циљеви програма:

 • Препознавање најучесталијих савремених облика вршњачког насиља;
 • Уочавање симптома патолошког коцкања и како помоћи;
 • Упознавање метода психолошких манипулација у оквиру секти;
 • Сагледавање специфичности алкохолизма младих;
 • Обука учесника да разликују специфичне облике зависности од разноврсних психоактивних супстанци;
 • Увежбавање стратегија и вештина суочавања са ризичним понашањима из улоге родитеља, наставника , пријатеља

 1. 2. Очекивани ефекти обуке:

Оспособљавање учесника да уочавају ризична понашања младих и да правовремено и ефикасно саветодавно реагују;

 1. 3. Очекивани ефекти примене програма у пракси:

Оспособљавање учесника да поред понуђеног материјала могу и самостално да креирају разноврсне превентивне програме;

 1. Планиране теме:
 • Адолесценција и ризична понашања младих
 • Симптоми патолошког коцкања и како помоћи
 • Секте – ловци на младе душе
 • Насилник, жртва и посматрачи
 • Специфичности алкохолизма младих
 • Наркоманија и шта чинити

www.есколскидневник.рс www.ебиблиотека.рс www.академијафилиповиц.цом www.фбсофт,рс www.насаскола.рс академијафилиповиц@гмаил.цом

396 Методе и облици ефикасне наставе и учења - базични ниво

рб

Компетенција:

Област

Трајање дана: 2
бодова: 16

396

К2

општа питања наставе

Приоритет: 1

Институција

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18а, Београд

Особа за контакт

Братислав Филиповић, 035.24.39.74; 060.682.49.99; 063.824.99.99

академијафилиповиц@гмаил.цом описрбије@гмаил.цом

Аутори

проф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију

Реализатори

проф. др Радован Антонијевић, ванредни професор Филозофског факултета у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; доц. др Саша Дубљанин, доцент на Филозофском факултету у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију; Наташа Николић, сарадник у настави на Филозофском факултету у Београду, Одељење за педагогију и андрагогију

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника

30

Трајање

два дана (16 бодова)

Који су општи циљеви програма?

Развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних

сарадника у области унапређивања знања и вештина примене иновативних модела

рада у настави, као и стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.

Који су специфични циљеви програма?

- Оспособљавање наставника за ефикасно управљање одељењем и организовање

активности учења и сазнавања у настави,

- Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција

наставника за увођење различитих иновативних приступа и модела рада у настави,

- Оспособљавање наставника за овладавањем различитим облицима ефикасне

интеракције у настави и учењу.

- Оспособљавање наставника за подршку ученицима у овладавању продуктивним и

ефикасним моделима, учења.

- Оспособљавање наставника за откривање узрока и превладавање тешкоћа у учењу и

сазнавању ученика.

Који су очекивани ефекти обуке?

На теоријском плану – проширивање професионалних знања о кључним својствима различитих наставних метода и метода учења, чиме се омогућава и допринос осавремењивању наставног процеса, а на практичном плану – допринос практичном раду наставника са ученицима, у смислу развијања компетенција примене различитих наставних метода, као и упознавање ученика са ефикасним методама учења, у циљу остварења што бољег школског постигнућа и стварање подстицајне климе за учење и сазнавање.

Који су очекивани ефекти примене програма у пракси?

Очекује се да ће примена знања и компетенција наставника стечена реализацијом програма, кроз ефикаснију примену различитих метода наставе и учења, омогућити да се код ученика развију нова и продубе постојећа сазнајна интересовања, што последично треба да омогући виши ниво и квалитет мотивације, а самим тим и боља постигнућа ученика у различитим областима наставе. Такође, треба да омогући да се ученици усвоје неопходна знања и компетенције ефикасног и добро организованог учења.

Планиране теме:

- Креирање подстицајне климе за учење и сазнавање у настави,

- Проблемски оријентисана настава и учење путем открића,

- Модели диференцираног рада у настави

- Групни рад, партнерски рад и кооперативно учење

- Развијање компетенција разумевања и закључивања код ученика

417 Оцена, самопроцена и формативно оцењивање

рб

Компетенција:

Област

Трајање дана: 1
бодова: 8

417

К2

општа питања наставе

Приоритет: 2

Институција

БИГЗ Центар за савремено образовање, Булевар Војводе Мишића 17/3, Београд

Особа за контакт

Братислав Филиповић, 035.24.39.74; 060.682.49.99; 063.824.99.99

академијафилиповиц@гмаил.цом описрбије@гмаил.цом

Аутори

Маријана Стефановић, дипломирани психолог и психотерапеут

Боринка Стојиловић, наставник разредне наставе, координатор превентивних програма за младе

Реализатори

Маријана Стефановић, дипломирани психолог, ОШ „Бранислав Нушић", Београд; Боринка Стојиловић, наставник разредне наставе, ОШ „Бранислав Нушић”, Београд; Верица Арула, наставник српског језика, ОШ „Бранислав Нушићˮ, Београд; Катарина Алексић, наставник информатике, ОШ „Бранислав Нушић”, Београд

Циљна група

наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора

Број учесника

30

Трајање

један дан (8 бодова)

 1. Општи циљ програма:

Развијање способности и вештина наставника да УЧЕЊЕ ЗА ОЦЕНУ замене ОЦЕЊИВАЊЕМ ЗА УЧЕЊЕ!

2. Специфични циљеви програма:

 • Стицање увида да је свака активност наставника и ученика предмет обостраног посматрања и процењивања
 • Увежбавање технике формативног оцењивања са афирмативним и јасним порукама за ученика
 • Увежбавање и постављање критеријума оцењивања као припремне фазе за процес самооцењивања
 • Примена утврђених критеријума на процес самооцењивања и формулисање формативне оцене

3. Очекивани ефекти обуке:

Оспособљавање учесника да у својој пракси примењују стратегије самооцењивања и формативног оцењивања

 1. Очекивани ефекти примене програма у пракси:
 • По завршетку обуке учесници ће бити оспособљени да своју праксу оцењивања ускладе са вежећим Правилником о оцењивању
 • Ученици обучених наставника имаће већи степен мотивације за учење и УЧИЋЕ КАКО СЕ УЧИ
 • Обучени учесници овладаће техником постављања критеријума у оцењивању и техником формативног оцењивања
 • Оцена, самопроцена, кључне новине у Правилнику о оцењивању
 • Принципи и методе оцењивања
 • Разрада критеријума за самооцењивање и формативно оцењивање
 • Практична примена:
 1. Планиране теме:

– Пројекат самооцењивање – ОЦЕЊИВАЊЕ ЗА УЧЕЊЕ

– Пројекат извештавање за учење и напредовање – ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

www.есколскидневник.рс www.ебиблиотека.рс www.академијафилиповиц.цом www.фбсофт,рс www.насаскола.рс академијафилиповиц@гмаил.цом

ШКОЛСКИ САЈТ

ПРЕДСТАВИТЕ СЕ УСПЕШНО - www.насаскола.рс

Пројектом “СВЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ “ планирано је унапређење образовања у основним и средњим школама путем интернет презентације.

Академија Филиповић доо из Јагодине дошла је до решења како да брзо, лако и ефикасно школе поставе сајт своје школе и да тако испуне своју законску обавезу коју је прописало Министарство просвете и науке у новембру 2011. године

ДОСТУПНОСТ - УВЕК И СВУДА

Оргинално решење за израду и одржавање школске интернет презентације

Професори и ученици уносе информације, фотографије, видео записе са било ког места у свету, са било ког рачунара, који је прикључен на интернет.

Развојни пројекат унапређења образовања у основним и средњим школама

Поседовање Wеб сајта је веома битно за статус школе, подизање квалитета сарадње,

учења и поучавања и одржавање корака са захтевима информационе ере.

Високо квалитетна презентација школе има потенцијал да учини школу привлачном за њене садашње и будуће ученике, наставнике, родитеље, окружење и свет и подстиче кориснике да је посете, истраже, користе њене податке и уколико закључе да је садржај користан и занимљив врате се на њу

Информатичка опремљеност и обученост у основним и средњим школама је на веома ниском нивоу. Отпор ка иновацијама је знатно присутан код наставног особља. Сва истраживања и поређења са развијеним земљама, као и са земљама у окружењу, показују да је стање у нашим школама забрињавајуће. Поједине школе су решиле овај проблем личним залагањем , опремајући школе информатичком инфраструктуром донацијама које су добиле учествујући у разним пројектима. Министраство просвете пробало је да системски реши овај проблем опремајући школе тзв. “ДИГИТАЛНОМ ШКОЛОМ “, и у томе је делимично и успело. Остао је да се реши главни проблем, људски фактор. Он се решава кроз семинаре, задавањем разних задатака и обавеза (ажурирање сајта, унос у електронски дневник…) и константном потребом, односно свакодневном применом савремене информационе технологије (презентације, интерактивна табла…).

Решење недостатка опреме у школама може се надоместити технологијом која омогућава да се образовни садржај користи са било ког рачунара. Управо ова идеја водила је до реализације овог пројекта, и то веома успешно.

Неопходно предзнање је сведено је на минимум: сналажење на интернету (знање шта

је линк, шта је страна, шта је адреса сајта/стране) и основни рад са програмом за унос текста као што је wорд (промена фонта,боје,додавање табеле итд). Замисао пројекта је да администратори одржавају опште ствари као што је изглед сајта, слике, видео, контакт податке,меније. Професори треба да одржавају стране додељење њиховим предметима чиме се подељеним радом постиже висок квалитет садржаја за посетиоце (ученике, родитеље и друге).

Професорски налози могу бити ограничени на делове који су само њима од интереса тако да нису оптерећени техничким аспектима. Администратори немају обавезу да ажурирају комплетан садржај. Обострано задовољство. Закључујемо

Циљ није само бити на Wеб-у, већ подржавати и задовољавати потребе циљних група, односно ученика, родитеља и заједнице.

Интернет омогућава да велики број корисника из окружења школе, али и из различитих градова и држава приступи Wеб сајту и отвара могућност стварања групе корисника који употребљавају или ће употребљавати њене образовне продукте.

Врата виртуелног света смо вам одшкринули, ви требате само широм да их отворите и пређете границе могућег. Уклонимо баријеру исплетену од страха од непознатог и од несигурности у себе. Сво знање света стоји вам надохват руке, као и могућност да ваше знање и вештине поделите са другима.

Предности сајта www.насаскола.рс

 • Лакоћа ажурирања сајта
 • Није потребна посебна информатичка писменост
 • Брзина рада сајта
 • Професионално писани сајт са најновијим wеб алатима
 • Неограничен простор за складиштење података
 • Сигурносно чување података се врши једном недељно (БацкУп)
 • Цена сајта – најјефтинији у Србији
 • Хостинг и домен са фиксном ценом - само 12 еура годишње
 • Нема додатних трошкова за „ОДРЖАВАЊЕ“

На страници хттп://тест.насаскола.рс/ можете да испробате и видите разне варијанте сајта који Вам нудимо, укупно 30 тема.Управљање сајтом и његова администрација обављају се са странице www.насаскола.рс/админ . За улаз у административни панел користите параметре

Корисничко име: админ Шифра: админ

Тренутни садржај на тест/показном сајту можете слободно да мењате, како бисте видели и лично уверили са којом лакоћом се спроводи администрација сајта !!! Потражите Упутство на приложене телефоне. Довољан је мејл или телефонски позив па да Вам у року од 1 сата поставимо Ваш иницијални сајт

www.есколскидневник.рс www.ебиблиотека.рс www.академијафилиповиц.цом www.фбсофт,рс www.насаскола.рс академијафилиповиц@гмаил.цом

ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА

ДОБИТНИК МЕЂУНАРОДНОГ ПРИЗНАЊА “ ДИСКОБОЛОС 2013

www.ебиблиотека.рс

Е-библиотека (електронска библиотека) је веб (wеб) апликација која, на један нов, савремен и технички иновативан начин, помаже школама и корисницима школских библиотека да дођу до података о књигама које се налазе у школској библиотеци, а уз помоћ рачунара или мобилног телефона доступне наслове резервишу путем Интернета. Електронска библотека намењена је школским библиотекама, а сигурно је једнинствен пројекат, не по самом начину вођења евиденције књига у школским библиотекама, већ по идеји и могућности да се више школа умрежи у јединствен библиотечки систем.

Е-библиотека је пројекат заснован на Облак (цлоуд) решењу за управљање документима (библиотеком). То значи да нема инсталација програма и техничког одржавања на страни библиотекара а каталози е-библиотека су доступни 24/7х. Приступ материјалима је контролисан у складу са овлашћењима.

Различитим Бар кодом (Бар-цоде) се означавају сви примерци књига у библиотеци, а сваки члан и корисник библиотеке добија свој јединствени бар код, чиме је омогућено: резервисање жељених наслова, задужење, раздужење, слање упозорења и аутоматских опомена неажурним корисницима, ...

Све ово омогућава школским библотекарима да имају тачне податке о књигама у школској библиотеци, ауторима, насловима и броју књига, да појединачно прате кретање сваке књиге, да у сваком тренутку имају преглед тренутно позајмљених књига, где се која књига налази на задужењу и када треба да буде враћена, ко је коју књигу и када посудио, да прате резервације и издавање књига, кашњења за сваког корисника, да добијају статистичке податке облика: који наслови су најтраженији, који аутори најчитанији, оптерећености сваке појединачне књиге, броја издавања-позајмљивања (месечно/годишње), финансије (приходи/расходи) по основу ново примљених и отписаних књига, чланарине, …

Са своје стране корисник е-библиотеке има могућност претраге по свим параметрима: наслову, аутору, издавачу, ... Има приказ доступности жељене књиге, како у својој матичној библиотеци тако и у удруженим библиотекама, што му даје могућност прављења ефикасне мрежне (он-лине) резервације исте. У свом налогу види списак тренутно позајмљених књига, при чему за задужене књиге наранџаста боја означава скорашњи истек времена позајмице а црвена означава да је време позајмице прекорачено.

Корисник-члан може добити аутоматска системска обавештења (независно од стране администратора-библиотекара) о доступној резервацији жељене књиге, о истеку чланарине, позајмице, …

Одлика Е-библиотеке, као и других пројеката Академије Филиповић (нпр. Електронски школоски дневник, пројекат Наша школа - професионална израда школских сајтова) су безбедност, брзина, једноставност коришћења апликације, неограничен простор за складиштење података, као и бекаповање и криптовање података сваког сата (256-битна енткрипција - сигурност на којој могу и банке да завиде).

WЕБ апликација Е-библиотека ће сигурно допринети сегментима који се односе на удобност, безбедност, брзину, лакоћу коришћења, доступност статистистичких и других тражених података који су везани за школску библиотеку са било ког места на свету. Једини предуслов за то је постојање интернет веза и инсатлиран Интернет прегледник (броwсер) на уређају којим се приступа Е-библиотеци.

Оно што овај програм чини још атрактивнијим и доступнијим школама је и сама цена програма, која је више него повољна.

УПУТСТВО ЗА ТЕСТ БИБЛИОТЕКУ: хттп://www.ебиблиотека.рс/паге/2

Краћи опис програма

Е-библиотеком водите инвентарну књигу, књигу ревизије, као и све остале законом прописане извештаје (Извештаји по моделу законског упитника /извештаја).

Електронска библиотека је програм који се перманентно надограђује и прилагођава потребама крајњим корисницима (библиотекарима).

Претраживање по свим битним параметрима УДК, назив ....

број издатих књига

- посебно наставницима,

- посебно ученицима

- и осталима,

- такође број издатих серијских публикација за прошлу годину...

Број издатих књига дневно укупно

Број враћених књига дневно укупно

Број ученика на дневном, недељном, месечном и годишњем нивоу који су користили књиге

Број наставника који су користили књиге (дневно....)

Број осталих корисника који су користили књиге (дневно....)

Број девојчица које су користиле

Број дечака....

Број корисника који су користили читаоницу (ученици, наставници, остали) –

www.eskolskidnevnik.rs www.ebiblioteka.rs www.akademijafilipovic.com www.fbsoft,rs www.nasaskola.rs [email protected]

Е – ДНЕВНИК

СОФТВЕР ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ШКОЛСКИ ДНЕВНИК --- www.есколскидневник.рс

Карактеристике софтвера:

- Електронски школски дневник је Интернет ПХП решење са МyСQЛ базама и 256 бит-ном енкрипцијом података

- Директорима школа, наставницима и оператерима омогућава виеw/уплоад/едит одговарајућих података уз одговарајуће дозволе

- Родитељима или старатељима правовремено и брзо пружа информације путем смс-а, е-маила, неwслеттер-а и логовањем на wеб кориснички налог

Садржај софтвера – Електронски школски дневник на нивоу школе:

 • База школе са формираним разредима/одељењима и наставним предметима

- Подаци о наставницима /професорима (име, презиме, предмет који предаје, разредно старешинство)

- Подаци о ученицима (име, презиме, адреса, ЈМБГ, разред и одељење, име и презиме родитеља или стараоца...)

- Подаци о родитељима (име, презиме, адреса, број мобилног телефона и е-маил адреса)

 • Софтвер садржи и комплетне статистике успеха, броја изостанака, планираних, одржаних и неодржаних наставних јединица по одељењима, разредима и на нивоу школе и могућност штампања истих
 • Збирне статистике за све школе на нивоу општине
 • Електронски школски дневник омогућава штампање сведочанстава, похвалница, диплома...
 • Он лине подршка преко Скyп-а и неwслеттера са техничком подршком Ел. Школског дненвика
 • Е-маил адреса на серверу Ел.школског дневнка за кориснике софтвера
 • Родитељима увид у оцене искључиво за њихово дете уз помоћ корисничких података усернаме и пасwорда
 • Образложење оцена
 • Информације о оценама, изостанцима, домаћим задацима, родитељским састанцима путем е-маила и смс-а
 • Новинарска секција на насловној страни школског дневника – односно вести које су прослеђене од стране школа
 • Кориснички налог за школског инспектора и члана Општинске управе задуженог за школе
 • Штампање корисничких података за све кориснике софтвера

Обука и коришћење софтвера

Софтвер корисничким групама омогућава брз и правовремен приступ подацима. Једним кликом миша сваком кориснику пружа увид у појединачне или збирне податке логовањем на wеб адресу: www.есколскидневник.рс уз помоћ усернаме и пасwорда

Понуђач је у обавези да обучи наставнике за унос података у базу Електронског школског дневника (оцене са образложењима, изостанци оправдани/неоправдани, домаћи задаци, позиви на родитељске састанке, обавештења наставника и директора школе)

Календар Дешавања
Jун 2024
НЕДПОНУТСРЕЧЕТПЕТСУБ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Новости

Програм за самовредновање установе - мишљење полазника обуке

У циљу побољшања, поједностављењу поступака и смањењу обима рада, повећању ефикасности и унапређиавању квалитета и услова рада у предшколским установама, основним и средњим школама, Академија Филиповић развила је Програм за самовредновање установе.

Прочитај више


Ново у понуди из нашег асортимана

Данас, у ери дигиталних уређаја, рад у савременој школи не може се замислити без интерактивних табли, ЛЕД интерактивних дисплеја, дигиталних (документ) камера(скенера), веб камера.....

Прочитај вишеInforeview
..
.
,
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
Internet prodavnica IT opreme
 
 
 
 
 
 
 
 

All kinds of swiss exact
replica watches keep in stock! All the hot-selling models are available!

Royal Oak, Royal Oak Offshore, Royal Oak Concept, Millenary and etc. Every collection of 1:1 audemars piguet high copy is in stock.

With low prices and high quality, the omega replications for sale canada are worth having!