Електронски портфолио наставника, васпитача, директора, ученика....

Шта је портфолио?

Портфолио, невезано од начина како га евидентирате , представља збирку материјала коју чине ваша уверења, вештине, квалификације, образовање, обуке и искуства. Пружа увид у вашу личност и радну етику.


Зашто ми треба Епортфолио?

Е-портфолио омогућава да на једноставан, брз и ефикасан начин бележите ваше активности, користећи било коју врсту уређаја (рачунар,таблет, телефон) која има интернет конекцију... Апликација Е-портфолио омогућава вам да ‘‘вратите време уназад‘‘ и ретроактивно унесете све догађаје, вештине и знања која сте стицали у току целе своје просветне каријере, пословна и приватна. Сваку забележену активност моћи ћете да обогатите и поткрепите фотографијама, документима, презентацијама, видео записима.

Често се од Вас тражи да пружите доказе о свом формалном образовању и свеживотном, континуалном учењу.Вечити је проблем чувања докментације од заборава,губитка или пропадања, његово архивирање и наравно најтеже је све те податке презентовати у једној прегледној, концизној и допадљивој форми. Баш из тих разлога је ова апликација јединствен алат који ће чинити Вашег верног асистента у одабиру најрелевантнијих искустава и њихово постављање у лако разумљив формат помоћи ће вам да боље артикулишите своје вештине и искуства када се нађете у ситуацији да се постави питање о вашим квалификацијама.

Професионални портфолио ће се показати као доказ о Вашим организационим, комуникацијским и опипљивим вештинама везаним за каријеру.

Шта Е-портфолио треба да садржи?

Сачувајте све што створите, сваку активност, план рада, састанак, презентацију... Касније можете све те активности неограничен број пута допунити, обрадити, поделити...Оно што ћете унети у свој портфолио чини скуп формалних података (датуми,називи,број бодова,компетенције...) и допунских доказа и елемената (скенирана документа,табеле, презентације, фотографије...) који су одраз Ваше креативности и естетског изражаја.Из свега наведеног Е-портфолио није ‘’морање’’, није ‘’захтев одозго’’ већ Ваша лична потреба.

Основни елементи вашег портфолиа треба да садрже:

- Радну филозофију: кратак опис ваших уверења, веровања, ставова о вашем послу наставника и самом процесу учења са наведеним циљевима и шта је то што желите да постигнете у учионици и школи у којој радите.

- Личну професионалну орјентацију

- Стручно усавршавање- остварено текуће школске године; остварено предходне школске године

- План стручног усавршавања- за текућу школску годину; за наредну школску годину

- Самоевулација за сваку од компетенција– К1,К2,К3, К4

- Списак акредитованих програма

- Екскурзије

- објављени радови

- Награде

- Презентације

- Пројекти

- Такмичења

- Угледни огледни часови .......и још много тога

Одаберите,сачувајте, прикажите, поделите све Ваше потврде, сертификате, дипломе, награде, најбоље радове, време, место и начин на који сте остварили ваше планиране циљеве....

Е-портфолио вам омогућава приказ комплетног портфолиа или неког његовог дела у форми коју можете учинити доступном путем мејла , у штампаном облику или давањем права привременог приступа апликацији некој особи или установи којој је потребно да пружите информације или доказе.

Школе имају тај бенефит да на једном месту имају портфолио свих запослених, са могућношћу штампања појединачних портфолиа, збирне статистичке податке о стручном усавршавању ......

Како да приступим свом портфолиу?

Веома једноставно, са било ког уређаја који је повезан са интернетом. Свуда са вама и све на једном месту. Немате потребе за несигурним медијима као што су УСБ меморије, дискови, обимни регистратори, кутије и кофери....

Уколико нисте корисник Е-портфолиа Академије Филиповић, крајње је време да се придружите активним и креативним корисницима програма.

За све време постојања програма који је настао на потреби просветних радника да унапреде и олакшају свој рад, ми смо ослушкивали Ваша мишљења,предлоге и критике које чини да се и дан данас мењамо и чинимо програм бољим и савременијим. То је сигурно и разлог да се број корисника свакодневно увећава.

Корисници о Епортфолиу

Електронски портфолио је веб апликација веома једноставна за коришћење, прилагођена потребама савременог наставника, рефлексивног практичара. Структура портфолија је унапред одређена, подељена према врстама и облицима усавршавања. Дозвољава уношење текстуалних, аудио и видео записа, што га чини занимљивим и допадљивим. Омогућава умрежавање са другим наставницима, а видљивост је обезбеђена дељењем везе портфолија.

Вођење овог портфолија обезбеђује наставнику веома прегледан увид у развој његових компетенција, као и могућност планирања личног усавршавања. За мене је електронски портфолио Академије Филиповић веома користан алат којим детаљно бележим своје професионалне активности. Похвално је и то што се апликација стално развија и прилагођава потребама саверемене наставе

Зорица Ивановић

Електронски портфолио ћу завршити цео. Требаће ми мало више времена да унесем све али када то завршим имаћу комплетну слику рада од стручног усавршавања и ангажовања до увида у квалитет активности којима се бавим. Такође неће изостати ни слика напретка деце, сарадње са породицом, коришћење ресурса и потрага за областима у којима треба да се оснажим. Могућност постављања слика у портфолио даје визуелну слику која можда јаче од речи говори о снагама, али и слабијим странама које треба ојачати.

Хвала на квалитетним обукама. Надам се даљој успешној сарадњи.

Срдачан поздрав,

Весна Јосиповић ПУ "Олга Јовичић - Рита", Краљево


О ПРЕДНОСТИМА ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОРТФОЛИАЛИЧНА ПРОМИШЉАЊА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОРТФОЛИУ

 Електронски портфолио представља збирку докумената о похађаним и реализованим облицима стручног усавршаавња наставника. Електронски портфолио представља збирку материјала најразноврснијег карактера који је коришћен у реализацији и припремању наставног процеса у току седамнаестогодишњег радног стажа.

 Мој електронски портфолио је, с посебним емоцијама, креирана збирка доказа о мом формалном образовању и наградама које сам освајала током тог образовања.

 Лако се попуњава и не захтева посебну инфрматичку писменост. Постоји могућност константне надоградње уноса и измене дизајна.

 Постоји могућност уноса мултимедијалних садржаја и исте путем линкова повезати са осталим електронским адресама.

 Пружа могућност уочавања односа између планираног и оствареног у току школске године.

 Служи као документ којим директор, педагог и координатор Тима за стручно усавршавање стичу увид у мој рад.

 Служи као документ при екстерној евалуацији.

 Представља добру основу за самопроцену сопствених компетенција.

 Уз адекватну интернет конекцију доступан је са било ког места у било које време, што разуме се, није случај са штампаним портфолиом.

 Размена електронским путем је бржа од транспорта штампане верзије портфолиа.

 Електронски портфолио може бити трајан, док се штампани временом може оштетити.

 Лако га је репродукавати јер постоји могућност штампања уноса.

 Не постоји потреба за писањем извештаја о стручном усавршавању, јер се исти, појединачни или групни, може генерисати према различитим одредницама (годинама, компетенцијама, облицима усавршавања, месту извођења...).

 Постоји могућност контроле над дељењем информација.

Звонимирка Јовичић ради као учитељица у Основној школи „Моша Пијаде“ Жагубица у комбинованом одељењу у Изварици.Добитник је прве награде на конкурсу Науређенији електронски портфолио у 2019. години.

Поштовани;

Као неко коме је близак концепт доживотног учења и полазник бројних обука, као и увек мотивисана, приступила сам обуци "Електронски портфолио". Упознала сам врло корисну апликацију. Задовољство је било пратити предавања и учествовати с позиције ученика. Желим и овом приликом да се захвалим на пруженој прилици.

Желим вам успех у раду и свако добро,

Радојка Микшин /наставник Рачунарства и информатике и економске групе предмета у Шумасркој школи Краљево/

Е-портфолио наставника/директора

Академија Филиповић доо основана је 2003. године као Агенција за образовање и посредовање ФБ Софт, са циљем, да пружи квалитетно неформално (додатно) образовање свим грађанима Републике Србије. Више хиљада полазника наших семинара, курсева и обука несумљив су доказ квалитета наших програма заснованих на савременим технологијама и научном приступу у раду. Захваљујући визији коју смо имали, преданом раду, квалитету и стручности израсли смо у веома озбиљну установу, која је према тврдњама важних и релевантних институција, најбоља у Србији и препознатљива и присутна у целом региону.

Академија Филиповић данас активно учествује у едукацији запослених у образовању у свим научним областима. Велики број сарадника разних образовних профила чини Академију Филиповић лидером у неформалном образовању. Неформално образовање се спроводи кроз читав низ активности, као што су: курсеви, семинари, предавања, конференције, радионице као и различити типови тренинга, а све то са циљем унапређивања наставног процеса на принципима активног учења и креативног рада, јачања стручних компентенција наставника, унапређивања квалитета знања, развијања педагошких и дидактичко - методичких компентенција наставника и стручних сарадника у свим наставним областима.

Сви програми стручног усавршавања су пажљиво припремљени и потврђени у пракси, обилују коришћењем иновативних материјала и практичних искустава, што омогућава учесницима да поред рада на теоријском оквиру дате теме понесу прегршт практичних знања и вештина која ће применити у самој учионици и тако иновирати свој рад са ученицима.

Сви едукатори Академије Филиповић су врхунски стручњаци са дугогодишњим искуством и чине један изванредан тим професионалаца.

Наша девиза је КОРАК ИСПРЕД СВИХ, и заснива се на редовном праћењу потреба запослених у образовању. На основу тога је настао пројекат „НАША ШКОЛА“, који је довео до стварања веб апликације Школски информациони систем, коју чине програми намењени предшколским установама, основним и средњим школама:

 • · Електронски дневник,
 • · Електронска педагошка свеска,
 • · Програм за педагошко-психолошку службу,
 • · Школска библиотека,
 • · Програма за вођење Е-документације у предшколским установама,
 • · Е-портфолио наставника,
 • · Е-портфолио директора.

Е-портфолио наставника/директора је систем који се користи за евидентирање и презентовање стечених квалификација и искустава и савремен начин праћења и евидентирања постигнућа и компетенција запослених у просвети. Е-портфолио има велике потенцијале у промовисању резултата рада запослених у просвети и представља добар начин презентације постигнутих резултата појединца и комплетне институције.

Апликација Е-портфолио наставника/директора има низ предности:

 • доступност са било ког места, рачунара или телефона,
 • могућност исправке и додавања информација,
 • могућност постављања веза-линкова,
 • прилагођавање изгледа,
 • могућност штампања,
 • објављивање / публиковање садржаја,
 • могућност слања електронском поштом.

Апликација Е-портфолио наставника/директора је у потпуности у складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године у којој се препознаје значај и улога дигиталних технологија за унапређивање система образовања, односно „Оквир дигиталних компетенција Наставник за дигитално доба 2019, објављеним од стране Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Апликација омогућује корисницима да своје циљеве остваре брзо, ефикасно, са лакоћом и задовољством. Садржаји на страницама су прегледни и јасно приказани, уз примену принципа конзистентности елемената на страницама. До свих информација је врло лако доћи, због добро и функционално организованих садржаја. Кретање кроз апликацију се одликује једноставном и јасном навигацијом.

Пропорцијом се наглашавају битни елементи на страници: у врху је главни мени, у централном делу је приказ евидентираних облика стручног усавршавања, са десне стране приказ основних података о наставнику. На страницама за приказ облика стручног усавршавања тежиште је стављено на приказ евидентираних записа, уз адекватну примену графичких елемената.

Апликација је у потпуности компатибилна са свим Веб претраживачима за персоналне рачунаре и мобилне уређаје.

Поред свих наведених карактеристика квалитетне веб апликације, електронски портфолио запослених у образовању/наставника/директора:

 • применљив је у свим образовним установама (предшколске установе, основне и средње школе);
 • прати све законске одредбе;
 • прилагођен је корисницима различитих нивоа информатичке писмености, односно једноставан је за коришћење крајњем кориснику
 • Омогућава:
 • унос свих артефаката (видео записи, аудио, фотографије, wеб странице, документа у пдф, доцx, xлсx);
 • коришћење и уноса података са свих савремених уређаја који имају везу са интернетом (мобилни телефон, таблет, лаптор, ПЦ...);
 • неограничен простор за складиштење података;
 • брзо и лако проналажење унетих информација и докумената;
 • дељење докумената и записа, повезивање - умрежавање са осталим корисницима система (по моделу друштвених мрежа ЛинкедИн и Фацебоок);
 • преглед и штампање велике количине статистичких података / извештаја:
  • комплетног портфолиа;
  • појединих делова портфолиа по вертикали и хоризонтали;
  • о облицима стручног усавршавања, по различитим критеријумима и приказом свих релевантних података;
  • и још много, много функционалних елемената који омогућују евиденцију, развој и стимулацију корисника за даље напредовање;

Установе у којима се користи Е-портфолио имају велики низ могућности, које им олакшавају активности око праћења стручног усавршавања запослених:

 • генерисање и штампање Плана стручног усавршавања свих запослених на нивоу установе;
 • генерисање и штампање Извештаја о стручном усавршавању свих запослених на нивоу установе;

Директори установа имају могућност вођења свог портфолиа, као и остали наставници, али кроз апликацију могу вршити класификације записа на основу свих законских одредаба које регулишу рад директора установе. Тако формиран портфолио могу користити током полагања испита за лиценцу директора установе.

Е-портфолио наставника/директора Академије “Филиповић” представља најквалитетнији и један од најкориснијих алата у образовном систему у Србији, што потврђује велики број корисника и њихови позитивни коментари и похвале. Програмско решење омогућује чување најважнијих резултата рада и приказивање најбољих примера из праксе, а уједно и информисање других о резултатима свог рада. Е-портфолио спада у категорију најаутентичнијих облика евалуације, који интегрише квалитативну и квантитативну процену (од рефлексије до физичког доказа). Апликација је преведена на више језика, тако да је могу користити и наставници других земаља из окружења.


Календар Дешавања
Јул 2024
НЕДПОНУТСРЕЧЕТПЕТСУБ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости

Програм за самовредновање установе - мишљење полазника обуке

У циљу побољшања, поједностављењу поступака и смањењу обима рада, повећању ефикасности и унапређиавању квалитета и услова рада у предшколским установама, основним и средњим школама, Академија Филиповић развила је Програм за самовредновање установе.

Прочитај више


Ново у понуди из нашег асортимана

Данас, у ери дигиталних уређаја, рад у савременој школи не може се замислити без интерактивних табли, ЛЕД интерактивних дисплеја, дигиталних (документ) камера(скенера), веб камера.....

Прочитај вишеInforeview
..
.
,
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
Internet prodavnica IT opreme
 
 
 
 
 
 
 
 

All kinds of swiss exact
replica watches keep in stock! All the hot-selling models are available!

Royal Oak, Royal Oak Offshore, Royal Oak Concept, Millenary and etc. Every collection of 1:1 audemars piguet high copy is in stock.

With low prices and high quality, the omega replications for sale canada are worth having!