О НАМА 2018

ПЕТНАЕСТ ГОДИНА СА ВАМА

АКАДЕМИЈА ФИЛИПОВИЋ У СЛУЖБИ МОДЕРНОГ ОБРАЗОВАЊА


 • АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ
 • ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРТФОЛИО НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА
 • ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРТФОЛИО ВАСПИТАЧА
 • ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРТФОЛИО ЗА ДИРЕКТОРЕ
 • ЕЛЕКТРОНСКА ПЕДАГОШКА СВЕСКА
 • ПРОГРАМ ЗА ШТАМПАЊЕ СВЕДОЧАНСТАВА
 • ПРОГРАМ ЗА ПЕДАГОШКУ – ПСИХОЛОШКУ СЛУЖБУ – ПП СЛУЖБА
 • ПРОГРАМ ЗА ВОЂЕЊЕ И УЧЕЊЕ КЊИГОВОДСТВА (ЗА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ)
 • ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК
 • ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА
 • ШКОЛСКИ САЈТОВИ
 • ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА
 • ПРЕНОСИВЕ ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ
 • ИQ СТАТИЧНЕ ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ
 • ИQ ИНТЕРАКТИВНИ ДИСПЛЕЈ
 • ДОКУМЕНТ КАМЕРА – ВИСУАЛИЗЕР ИQ ВИЕW
 • ФОНО ЛАБОРАТОРИЈА
 • ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ
 • ДИСТРИБУЦИЈА УЏБЕНИКА
 • ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА
 • ИТ ОПРЕМА (ЛАПТОПОВИ, РАЧУНАРИ, ПРОЈЕКТОРИ...)
 • ПРЕЗЕНТАЦИОНИ 3Д СОФТВЕР МозаБоок

АВГУСТ 2018.

РЕЧ ОСНИВАЧА: КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ – КАРТА ЗА ЦЕО СВЕТ

Нашу мисију смо започели пре петнаест година са курсевима енглеског језика и информатичке обуке. Тада нисмо ни сањали колики ће допринос наш тим, наша установа дати у описмењавању запослених у образовању, почев од предшколских установа, преко основних и средњих школа до факултета у Србији.

Званично смо започели са радом 2003. године, а тада је неформално образовање код нас готово било табу тема. Мало је било оних који су схватали значај овог веома важног вида образовања. У тим и таквим околностима, један од водећих лидера и родоначелника у неформалном образовању била је наша установа, која је тада носила назив Академија за образовање Филиповић. Захваљујући визији коју смо имали, преданом раду, квалитету и стручности израсли смо у веома озбиљну установу, која је према тврдњама важних и релевантних институција, најбоља у Србији. Похвале и признања су пријала наравно, али нас нису уљуљкала и успорила, за нас је то био знак да смо на правом путу, који подразумева још преданији и напорнији рад. Захваљујући томе данас смо препознатљиви и присутни у целом региону.

Квалитетно и модерно образовање је један од најважнијих стубова сваког друштва, односно државе, а самим тим и целог света. Улагање у образовање је улагање у извесну, сигурну и просперитетну будућност. Јасно је да без квалитетног образовања нема ни друштвеног напретка. Има разних дефиниција видова образовања, али се у литератури најчешће срећемо са формалним, неформалним и информалним образовањем. Неформално образовање се може дефинисати као свако образовање које није формално, али то никако не умањује његов значај и улогу у савременом друштву, у односу на формално као институционално, напротив. Неформално образовање се спроводи кроз читав низ активности, као што су: курсеви, семинари, предавања, конференције, радионице, разни типови тренинга, као и волонтирање.

На жалост, још увек има заговорника који са ниподаштавањем говоре о неформалном образовању, не схватајући да овај вид образовања доноси много тога позитивног, тако што знање и вештине појединца чини функционалним, оперативним и применљивим, што је и суштина образовања уопште. У том сегменту је неформално образовање важније од формалног. Факултетска диплома је данас само улазница за добијање неког посла, и нико вас више у свету не пита за просек оцена који сте имали кроз формално образовање, него шта знате, којим вештинама располажете и колико сте добри у послу за који сте се обучавали. Тада на сцену ступа потреба за неформалним образовањем, које подразумева учење и усавршавање током целог живота и једино тако напредује и појединац и друштво у целини. Модеран, развијен и напредан свет препознаје и признаје једино функционална и оперативна знања утемељена на праћењу савремених трендова и сталном усавршавању, знања која се примењују у свакодневном раду која доносе бољитак и просперитет. Зато је стицање знања, стално усавршавање и надградња непрестан процес, који поспешује радне навике и отвара бројне могућности за професионално напредовање, а самим тим и за сигуран, смисаон и срећан живот.

Дакле, све зависи од нас самих, од наше воље, жеље и издржљивости да корачамо напред. Ако успемо у свему томе, што није ни мало лако, свет ће нам и буквално бити на длану.

Братислав Филиповић

ЛИЧНА КАРТА АКАДЕМИЈЕ ФИЛИПОВИЋ: 15 ГОДИНА ЗА ПОНОС

Седиште Академије Филиповић је у Јагодини, у улици Кнеза Лазара Л 2, локал 15 и 16. Реч је нашим просторијама, које су у потпуности опремљене у складу са делатношћу којом се бавимо и где ће вас увек дочекати љубазно особље, спремно да вам да све потребне информације везане за ваше интересовање у делокругу посла којим се бавимо.

Академија Филиповић данас активно учествује у едукацији запослених у образовању у свим научним областима. Велики број наших сарадника из многих градова Србије, разних образовних профила, сврстава и чини Академију Филиповић лидером у неформалном образовању.

Тим Академије Филиповић чине:

Мсц.оец. Братислав Филиповић
директор и оснивач Академије Филиповић

Тања Стаменковић, заменик директора Александра Радосављевић комерцијалиста

Иван Милановић комерцијалиста Ивана Ристић комерцијалиста

Катарина Јокић комерцијалиста Лука Стошић, програмер

Јелена Маринковић, комерцијалиста


МИСИЈА АКАДЕМИЈЕ ФИЛИПОВИЋ:

ЕДУКАЦИЈА, КРЕАТИВНОСТ И САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ОБРАЗОВАЊУ

У сарадњи са стручним удружењем Отворена просветна иницијатива – ОПИ и са члановима удружења који су своје семинаре акредитовали преко других установа или удружења, Академија Филиповић је у школској 2016/17. и 2017/18. години припремила и реализовала дванаест нових акредитованих програма, који обухватају све потребне компетенције запослених у образовању. Такође, за школску 2018/19 ; 2019/20 и 2020/21.годину добили смо акредитацију за тринаест семинара што потврђује нашу лидерску позицију у неформалном образовању.

Претходних година наши семинари су реализовани у неколико стотина школа широм Србије, а похађало их је више хиљада просветних радника. По свом садржају и самом начину реализације сви семинари су веома добро прихваћени и оцењени високим оценама од стране самих учесника семинара, као и од комисије ЗУОВ-а која је посредно и непосредно пратила рад реализатора семинара.


Наши акредитовани семинари се одржавају у просторијама школа које су наши наручиоци, што школама смањује трошкове путовања. Поред тога нудимо и друге, бројне погодности. Овакав начин рада до сада смо применили у више општина и градова Србије и он се показао ефикасним, прихватљивим и економски исплативим.

Успешно смо организовали семинаре у: Јагодини, Деспотовцу, Петровцу на Млави, Палилули, Раковици, Земуну, Новом Београду, Димитровграду, Пироту, Трговишту, Сурдулици, Босилеграду, Бујановцу, Тутину, Косовској Митровици, Зубином Потоку, Грачаници, Прешеву, Тутину, Новом Пазару, Новом Саду, Пријепољу, Србобрану, Алибунару, Сомбору, Новом Бечеју, Бачу, Мајданпеку, Панчеву, Ивањици, Ариљу, Горњем Милановцу, Шиду, Инђији, Старој Пазови...


Током свих ових година Академија Филиповић је реализовала семинаре из различитих научних области као што су: информатика, инклузија, креативна настава, рад са децом, подршка породичном васпитању, а све у складу са потребама школа. На тај начин преузели смо одговорну улогу која се огледа у подршци школама у њиховим дугорочним плановима стручног рада и развоја, а све у циљу стварања савременог школства као јединој мери успеха свих актера.

На семинарима Академије Филиповић влада радна и креативна атмосфера, јер они оптимално прате повезивање и поклапање потреба и очекивања самих учесника и исхода заједничког рада на реализацији одређеног програма. Иза свега тога стоји стручни тим и стручна знања који пружају подршку запосленима и након обуке. Суштинске тачке у нашем раду су прагматична знања, високи степен применљивости наученог у пракси, кретање од општих ка појединачним садржајима, радионичарски принцип рада као основ искуственог учења. Примена савремених метода, техника и приступа у реализацији предвиђених садржаја побуђују пажњу и интересовање полазника семинара, а када се томе дода да наш тим чине еминентни стручњаци у својим областима рада, који својим стручним приступом и знањима, као и развојем добрих међуљудских односа успешно мотивишу и усмеравају наставнике у усвајању и примени нових знања, сасвим је разумљиво зашто наши семинари добијају највише оцене.


Семинари наше установе обилују применом иновативних материјала, скрипти, примера, практичних искустава, веб апликацијама, што учесницима омогућава да из рада на теоријском оквиру дате теме, понесу и прегршт знања која ће применити у самој учионици и тако иновирати свој рад са ученицима.

О раду наше установе похвално се изражава на хиљаде задовољних полазника који су високо оценили и котирали семинаре које смо реализовали. То је најбоља препорука за наш даљи рад. Такође, битно је истаћи да смо спровели и кључна емпиријска истраживања о одређеним програмима, а све у циљу праћења и вредновања нашег сопственог рада.


Све наведено допринело је стварању позитивне слике која нам говори да је код просветних радника присутна јака воља и жеља за развојем сопствених афинитета, што је за Академију Филиповић најбоља потврда да смо на правом курсу, и да с правом носимо епитет лидера неформалног образовања у Републици Србији.

АКАДЕМИЈА ФИЛИПОВИЋ : У СЛУЖБИ МОДЕРНОГ ОБРАЗОВАЊА
Како се стиже до челичног сампоуздања,
путевима квалитетног и модерног образовања,
и није битно дал' је књига дебља или тања,
важно је колико имаш усвојених знања...

Знање је као бесконачан, ванвременски лет,
ако је право, њиме можеш покорити свет,
то је језик који се на свим меридијанима разуме,
човек вреди онолико – колико уме ...

Знање је као биљка којој мораш бити предан,
упоран, чврст, самокритичан и вредан,
оно је исконска врлина и никада не спава,
свет покреће памет, а не шупља глава ...

Знање је река којом се узводно весла,
ако си посвећен,
нису недостижни ни Пупин, ни Тесла ...

Љубиша Бата Вујић


Календар Дешавања
Април 2024
НЕДПОНУТСРЕЧЕТПЕТСУБ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Новости

Програм за самовредновање установе - мишљење полазника обуке

У циљу побољшања, поједностављењу поступака и смањењу обима рада, повећању ефикасности и унапређиавању квалитета и услова рада у предшколским установама, основним и средњим школама, Академија Филиповић развила је Програм за самовредновање установе.

Прочитај више


Ново у понуди из нашег асортимана

Данас, у ери дигиталних уређаја, рад у савременој школи не може се замислити без интерактивних табли, ЛЕД интерактивних дисплеја, дигиталних (документ) камера(скенера), веб камера.....

Прочитај вишеInforeview
..
.
,
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
Internet prodavnica IT opreme
 
 
 
 
 
 
 
 

All kinds of swiss exact
replica watches keep in stock! All the hot-selling models are available!

Royal Oak, Royal Oak Offshore, Royal Oak Concept, Millenary and etc. Every collection of 1:1 audemars piguet high copy is in stock.

With low prices and high quality, the omega replications for sale canada are worth having!