ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ

Прилог 2 РЕЗИМЕ ПРОГРАМА (форма која ће бити штампана у Каталогу)

Назив програма:

,, Инклузија од теорије до праксе

Назив и адреса институције која пријављује програм:

АКАДЕМИЈА ФИЛИПОВИЋ ДОО – ФБ Софт

ул. 7. јула бр.11, 35000 Јагодина

Координатор (име и презиме, адреса, број телефона, факс, E-mail):

Братислав Филиповић, дипл.ецц

Директор Академије Филиповић Јагодина

тел: 035/243-974; 063/824-99-99

e-mail: [email protected]

Аутори/аутор програма:

Бојан Грујић-стручни сарадник педагог

дипломирани педагог-мастер

Братислав Филиповић, дипл.ецц

Реализатори:

(максимално 10)

 • Бојан Гријић- дипломирани педагог-мастер
 • Јасмина Ћирковић-дипломирани педагог
 • Братислав Филиповић-дипл.ецц
 • мр Бранко Т. Новаковић
 • Драгана Грбовић, дипл.инг.ел., власник школе рачунарства АКАДЕМИЈА из Чачка
 • Предраг Стевановић, проф. информ. и техн. образовања

Циљеви програма:

(укупан број карактера до 500 укључујући и размаке)

Општи циљ:

-Увођење инклузивног оразовања у редован васпитно-образовни систем уз ширење унутрашње и спољашње инклизивне мреже.

Специфични циљеви:
Пер уомини е донне, гли орологи бреитлинг реплица цинеси цон мовименти свиззери поссоно ессере ле сцелте миглиори.

Ле орологи омега имитазиони свиззери реценсиони поссоно соддисфаре ле рицхиесте цомуни. Тутти и моделли цалди соно диспонибили.

-Оснаживање и подизање свести код стручних радника о значају инклузивног приступа и остваривања права на инклузивно образовање и васпитање код деце.

-Оспособљавање и припрема стручних радника да у раду са децом са развојним потешкоћама, препознају дечје потребе, искористе очуване способности и подстакну развој у свим његовим аспектима. Едукација васпитача, стучних сарадника, наставника и професора разредне и предметне наставе да пруже адекватну помођ и подршку у учењу и развоју деци са развојним потешкоћама.

- Подстицање развоја и укључивање деце са развојним потешкоћама у групе вршњака без развојних сметњи. Програм треба да садржи неопходна знања и умења која ће омогућавати индивидуализован приступ детету уз неопходно прилагоћавање наставних планова и програм, садржаја и метода рада развојним могућностима деце.

- Давање конкретних примера из васпитно-образовне праксе за израду педагошких профила и планова подршке у функцији израде Иоп-а за свако дете коме је подршка неопходна.

- Планирање ефикасне сарадње са породицом, укључивањам родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених образовно-васпитних циљева.

- Мапирање партнера из локалне заједнице и друштвене средине ради подстицања разноврсних облика сарадње како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању.

Теме које се обрађују:

 1. Инклузија као најопштији појам ( Дефиниција инклузије, инклузивни покрет, смисао инклузивног образовања и инклузивног друштва, садржај инклузивног приступа).
 2. Инклузија као људско право ( Закони, законске регулативе, право на образовање за све-као основно људско право, нови стандарди савремене стратегије у развитку васпитно-образовне и инклузивне праксе код нас и у свету).
 3. Стереотипи о инклузији ( Учесници дефинишу најчешће стереотипе о инклузији и дају одговоре на њих, разбијајући предходно дефинисане стереотипе и дајући контра аргументе, развој инклизивне свести од од сегрегације ка интеграцији и инклузији).

 1. Принципи инклузивног васпитања и образовања ( Принцип социјалне прихваћености и подршке, принцип ране превенције, принцип индивидуализације, принцип функционалног развоја способности, принцип стимулације и компензације).
 2. Укључивање деце са сметњама у развоју у редован васпитно-образовни систем и различити видови подршке ( Упис ученика са сметњама у развоју, стручни органи школе и додатна подршка, прилагођавање наставних садржаја, метода и дидактичких матерјала, превазилажење физичких и комуникацијских баријера).
 3. Израда педагошких профила ( Процес прикупљања података о детету из различитих извора,

посматрање детета у социјалном контексту, истицање јаких страна и капацитета детета, израда педагошкиих профила за дати опис детета и одрећивање приоритета).

 1. Израда ИОП-а ( Садржај ИОП-а, која деца имају право на ИОП, како се израђује ИОП и која му је сврха, израда плана активности, укључивање родитеља као партнера у изради ИОП-а).
 2. Како се примењује и прати ИОП ( Примери добре праксе , делотворни поступци управљања школом/ПУ и управљања оделењем/групом који омогућују успешну реализацију ИОП-а, ревизија и евалуација ИОП-а).
 3. Стручни тим за ИО ( Улога стручног тима за инклузивно образовање, операционализација задатака тима за ИО , израда плана акције, односи тима за ИО са другим тимовима у установи).
 4. Ширење спољашње инклузивне мреже ( Мапирање и идентификација социјалних партнера, одређивање приоритета, врсте активности и начини комуникације са партнерима ).

Циљна група: (заокружити одговарајуће циљне групе)

1.

Наставник/професор разредне наставе

8.

Наставник/професор у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

2.

Наставник/професор предметне наставе – основна школа

9.

Васпитач у предшколској установи

3.

Професор предметне наставе – гимназија

10.

Медицинска сестра – васпитач

4.

Професор предметне наставе – средња стручна школа

11.

Сарадник, педагошки асистент и помоћни наставник

5.

Наставник практичне наставе – средња стручна школа

12.

Стручни сарадник

6.

Сарадник у настави (ромски асистент и сарадник у ССШ, музичкој и балетској школи)

13.

Васпитач у дому ученика

7.

Професор стручног предмета у уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)

14.

Директор/помоћник директора

Трајање програма у сатима и данима:

21 сат у три радна дана - 7 сати рада по дану

Број учесника у групи:

До 30 учесника по семинару

Цена програма по групи и шта је у цену урачунато:

xxxxx динара по учеснику и радни матерјали урачунати у цену.

Календар Дешавања
Децембар 2023
НЕДПОНУТСРЕЧЕТПЕТСУБ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Новости

Програм за самовредновање установе - мишљење полазника обуке

У циљу побољшања, поједностављењу поступака и смањењу обима рада, повећању ефикасности и унапређиавању квалитета и услова рада у предшколским установама, основним и средњим школама, Академија Филиповић развила је Програм за самовредновање установе.

Прочитај више


Ново у понуди из нашег асортимана

Данас, у ери дигиталних уређаја, рад у савременој школи не може се замислити без интерактивних табли, ЛЕД интерактивних дисплеја, дигиталних (документ) камера(скенера), веб камера.....

Прочитај вишеInforeview
..
.
,
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
Internet prodavnica IT opreme
 
 
 
 
 
 
 
 

All kinds of swiss exact
replica watches keep in stock! All the hot-selling models are available!

Royal Oak, Royal Oak Offshore, Royal Oak Concept, Millenary and etc. Every collection of 1:1 audemars piguet high copy is in stock.

With low prices and high quality, the omega replications for sale canada are worth having!