Academy Filipovic - winner of the Diskobolos award in the category of education

Academy Filipovic - winner of the Diskobolos award in the category of education Education is one of the most important pillars on which is based any society or state, and in a more global context the whole world. It is clear that there is no progress without a good education. Since 2003. Filipovic Academy is participating actively in the process of education of educators, primarily in the field of information and communication technologies. The Academy is the creator of numerous software solutions that are used in educational institutions throughout Serbia and the region, such as the E-skolski dnevnik, E-biblioteka, network of websites Nasa skola and others. In addition, the Academy Filipovic introduced into schools modern teaching aids, among which the most prominent are interactive whiteboards and phono laboratories. In 2013 the Academy Filipović received special recognition Diskobolos for the project E-biblioteka, the Web-based cloud solution that fully automates business of school libraries. This award was an incentive to the Academy to continue to develop innovative software solutions, so Electronic portfolio for teachers and students was created. The service is available at the adress http://mojportfolio.nasaskola.rs. The main objective of this application is the monitoring, recording and analysis of all relevant parameters of the educational process. The electronic portfolio is a digital collection of documents about the development, progress and achievements of individuals, groups or institutions. The application integrates plans for teachers professional development, reports on the achieved professional development, educational notebook, school diary, and all of this makes it a unique social network that includes institutions, teachers, professors and students from all over Serbia. Electronic portfolio enables teachers to reduce paperwork, quickly inspect and search for necessary documents and print them. Besides teachers, students have the oportunity to track their personal development, and parents are able to view the results and achievements of their children. In order to simplify the management of the teaching process this unique system provides the ability to generate statistical data regarding the professional development of teachers, the quality of the teaching process and collective achievements of students. Union of ICT Societies of Serbia recognized the innovative solution of the Academy Filipovic, this time in the field of education, and awarded the grand prize in 2015. for the project Electronic portfolio for teachers and students. In accordance with the needs of the modern society Academy Filipovic continues with the development of the Portfolio, extending it to business users. Business Portfolio version will be available to business customers in the first half of 2016. Considering that professional staff represents the most valuable asset of a company, a great interest of the business users to deploy business portfolio is no surprise. Among numerous applications developed by Academy Filipovic, a special significance occupies implementation of the distance learning platform, aimed at primary, secondary and higher education institutions. The aim is to increase the quality of the educational process and make educational content easily accessible to as many students as possible. This platform is accompanied with seminar during which users will be trained for teaching at a distance with the use of multimedia. Filipovic Academy organizes free training for all users of its applications and provides support for the use of modern information and communication solutions.

Академија Филиповић - добитник главне Дискоболос награде у категорији образовања

Образовање је један од најважнијих стубова на коме се заснива свако друштво, односно држава, а глобално посматрано и цео свет. Јасно је да без доброг образовања нема ни друштвеног напретка. Академија Филиповић од 2003. године активно учествује у процесу едукације запослених у образовању, првенствено у области информационо комуникационих технологија. Академија је творац бројних софтверских решења која се користе у образовним установама широм Србије и региона, попут Е-школског дневника, Е-библиотеке, мреже веб сајтова Наша школа и др. Такође, Академија Филиповић уводи у школе модерна наставна средства, међу којима се нарочито истичу интерактивне табле и фоно лабораторије.

Године 2013. Академија Филиповић је добила специјално признање Дискоболос за пројекат Е-библиотеке, односно веб апликације засноване на клауд решењу која у потпуности аутоматизује пословање школске библиотеке. Ово признање је било подстрек Академији да настави са развојем иновативних софтверских решења, па је тако настао Електронски портфолио за наставнике и ученике. Сервис је доступан на адреси хттп://мојпортфолио.насаскола.рс. Основни циљ ове апликације је праћење, евидентирање и анализа свих релевантних параметара у образовном процесу. Електронски портфолио представља дигиталну збирку докумената који приказују развој, напредак и постигнућа појединца, групе или институције. Апликација интегрише планове стручног усавршавања наставника, извештаје о оствареном стручном усавршавању, педагошку свеску, школски дневник, а све наведено чини јединствену друштвену мрежу која обухвата установе, наставнике, професоре и ученике из целе Србије.

Електронски портфолио наставницима омогућава смањење папирологије, бржи преглед и претрагу потребних докумената, као и приказ и штампање истих. Осим наставника могућност праћења свог личног развоја током школовања имају и ученици, а родитељи могућност увида у резултате и постигнућа своје деце. Овај јединствен систем пружа могућност генерисања статистичких података у вези са стручним усавршавањем наставног особља, квалитетом наставног процеса, збирним постигнућима ученика, а у циљу једноставнијег управљања наставним процесом.

Јединствени информатички савез Србије је и 2015. године препознао иновативно решење Академије Филиповић, овога пута из области образовања, и доделио главну награду за пројекат Електронски портфолио за наставнике и ученике.

У складу са потребама савременог друштва Академија Филиповић наставља са развојем Портфолиа, проширујући га на пословне кориснике. Бизнис верзија Портфолиа биће доступна пословним корисницима већ у првој половини 2016. године. С обзиром да стручни кадар представља највреднији ресурс једне компаније, велико интересовање пословних корисника за имплементацију Бизнис портфолиа не представља никакво изненађење.

Поред бројих апликација које развија Академија Филиповић, посебан значај заузима имплементација платформе за даљинско учење, намењене основним, средњим и високо-школским установама. Циљ је повећати квалитет образовног процеса и учинити образовне садржаје лако доступним што већем броју ученика. Ову платформу прати семинар током којег ће корисници бити обучени за извођење наставе на даљину уз примену мултимедије.

Академија Филиповић организује бесплатну обуку за све кориснике својих апликација и пружа подршку у коришћењу најсавременијих информационо-комуникационих решења.

Календар Дешавања
Јул 2024
НЕДПОНУТСРЕЧЕТПЕТСУБ
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Новости

Програм за самовредновање установе - мишљење полазника обуке

У циљу побољшања, поједностављењу поступака и смањењу обима рада, повећању ефикасности и унапређиавању квалитета и услова рада у предшколским установама, основним и средњим школама, Академија Филиповић развила је Програм за самовредновање установе.

Прочитај више


Ново у понуди из нашег асортимана

Данас, у ери дигиталних уређаја, рад у савременој школи не може се замислити без интерактивних табли, ЛЕД интерактивних дисплеја, дигиталних (документ) камера(скенера), веб камера.....

Прочитај вишеInforeview
..
.
,
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
Internet prodavnica IT opreme
 
 
 
 
 
 
 
 

All kinds of swiss exact
replica watches keep in stock! All the hot-selling models are available!

Royal Oak, Royal Oak Offshore, Royal Oak Concept, Millenary and etc. Every collection of 1:1 audemars piguet high copy is in stock.

With low prices and high quality, the omega replications for sale canada are worth having!